Boże Ciało

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba,
pod przymiotami ukryty chleba,
zagrody nasze widzieć przychodzi
i jak się jego dzieciom powodzi.”

Śpiewając słowa tej pieśni ruszyliśmy w procesji eucharystycznej do ustawionych czterech ołtarzy. Przygotowali je: Państwo. Małyjurek,  2 ołtarze przygotowali Rodzice Dzieci Komunijnych z pomocą państwa Zamarskich i Michnik. Ostatni ołtarz przygotowany został dzięki dyrekcji naszej Szkoły Podstawowej oraz naszych strażaków. Ostatni ołtarz przygotowany został na wewnętrznym dziedzińcu naszej szkoły. Tam odprawiliśmy Eucharystię na zakończenie tego szczególnie podniosłego dnia.
Dziękujemy wszystkim, którzy brali czyny udział w procesji i sprawowanej Eucharystii na dziedzińcu naszej Szkoły, oraz za to, że daliśmy autentyczne świadectwo wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w sprawowanej Eucharystii w naszej lipowskiej świątyni.  (fot. P.F.)