Ogłoszenia parafialne

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
04.06.2023 r.

Trudno uznać tajemnicę, która nas przerasta. Aby choć trochę dotknąć prawdy o Trójcy Świętej, potrzeba pokory wobec Boga, którego nie jesteśmy w stanie ogarnąć ani pojąć. Z wiarą przyjmujemy, co objawia nam Syn Boży, dajemy się przeniknąć Jego Duchowi. Czujemy wdzięczność za okazane nam miłosierdzie. Jednak bez wiary, bez modlitwy, bez działania łaski – możemy pogubić się wśród martwych formuł.

Dar materialny dziś złożony przeznaczony zostanie na potrzeby Diecezji. Bóg zapłać za każdy złożony dar.

W tym tygodniu:
– poniedziałek wsp. św. Bonifacego, bpa. i męcz.,
– środa po mszy nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy,
– w czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. o 7.00, 9.00 i 11.00. Po mszy o godz. 9.00 wyruszymy w procesji eucharystycznej. Prosimy o przygotowanie ołtarzy: pierwszy przy posesji Państwa Małyjurek; drugi ołtarz w zatoczce naprzeciw probostwa przygotowują rodzice dzieci komunijnych, trzeci przy posesji Państwa Zamarskich przygotowują rodzice dzieci przygotowujących się do bierzmowania, natomiast czwarty ołtarz przy szkole podstawowej przygotowują strażacy. Przy ostatnim ołtarzu zostanie odprawiana msza św. z godz. 11.00. Nie będzie w tym czasie mszy w kościele. Niech nasza obecność, wspólna modlitwa i śpiew będą autentycznym świadectwem naszej wiary. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów. Próba dla tych dzieci we wtorek po wieczornej mszy św. W tym czasie zapraszamy wszystkich ministrantów na zbiórkę przygotowującą do uroczystości. Osoby budujące ołtarze zapraszamy w środę na godz. 17.00 do salki katechetycznej. Udekorujmy okna naszych domów na trasie procesji, dając świadectwo naszej wiary.
– na piątek Biskup Bielsko-Żywiecki udziela dyspensy odnośnie do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Jednocześnie Biskup zobowiązuje korzystających z dyspensy, do podjęcia dowolnej formy pokuty w innej formie (np. odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego lub złożenie ofiary na misje, biednych lub na potrzeby uchodźców).

W najbliższym czasie na cmentarzu zostanie podstawiony kontener na śmieci – prosimy by do najbliższej niedzieli wykorzystać ten fakt. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem cmentarza (§ 2, punkt 3) 
NIE MA ZGODY!!! na jakiekolwiek nasadzenia krzewów na grobach i cmentarzu. Tych którzy tego dokonali po 2019 roku proszeni są o przesadzenie takich krzewin na swoje posesje. Jednocześnie Prosimy o poinformowanie najbliższych mieszkających poza parafią, że zgodnie z regulaminem cmentarza groby zmarłych pochowanych ponad 20 lat temu, co do których nie ma żadnych informacji kto jest  opiekunem / dysponentem danego miejsca będą poddawane ponownym pochówkom.

Bóg zapłać za wspólną modlitwę i złożone dziś ofiary. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona na potrzeby parafii.

WSZYSTKIM  ŻYCZYMY  BŁOGOSŁAWIONEJ  NIEDZIELI