Pierwsza Komunia

W ramach przygotowania:

– dzieci uczestniczą w katechezie szkolnej,
– przygotowanie obejmuje udział w spotkaniach przy parafialnych. Obejmuje ono obecność na Mszy szkolnej i spotkaniu po mszy oraz regularne uczestnictwo w Niedzielnej Mszy Świętej.