Bierzmowanie

Bierzmowanie

Grupa 9 uczniów z 3 klasy gimnazjum przyjęła w Ustroniu-Hermanicach 9 czerwca 2017 r. z rąk ks. Biskupa Ordynariusza Romana Pindla, sakrament Ducha Świętego. Przez miniony rok wszyscy, którzy przyjęli sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przygotowywali się do tego wydarzenia biorąc czynny udział w formacji intelektualnej oraz duchowej.
Dokonali tego przez indywidualną pracę pogłębiając swoją więź z Chrystusem przez spotkania formacyjne pogłębiające ich znajomość prawd wiary, comiesięczny Sakrament Pokuty, niedzielną Eucharystię, oraz udział w nabożeństwach celebrowanych w kościele parafialnym. Wszystko miało na celu pogłębienie ich wiary i oraz świadomego zaangażowania w życie miejscowej wspólnoty Kościoła. (foto. P.F.)