Zarządzenie w sprawie odwiedzin duszpasterskich 2020/2021

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, w Diecezji Bielsko-Żywieckiej nie organizujemy w tym roku odwiedzin duszpasterskich rodzin w tradycyjnym okresie.

Wizytę duszpasterską przenosimy na czas, kiedy pozwolą na to warunki sanitarne. Czas ten zostanie podany do wiadomości przez Wydział Duszpasterstwa Ogólnego.


Bp Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki
Ks. Adam Bieniek
Kanclerz Kurii